Az orvosi rendelő története

1878-1905-ig dr. Szennyes Kálmán körorvos látta el Pesthidegkút-Solymár betegeit.

1905-1920-ig dr. Tóth Jenő volt a körorvos, 1914-ig Solymáron lakott, majd a székhelyet áthelyezték Pesthidegkútra.

1920-ig Solymáron nem volt orvosi rendelő, a betegek a községházán gyülekeztek, ott vizsgálta meg őket orvos. 1921-ben a község megvásárolta a jelenlegi orvosi rendelő helyén álló Muttnyánszky féle házat, itt rendezték be az orvosi rendelőt, a várót és az orvos lakását, akkor az állást  dr. Tarpay Nagy Miklós községi orvos töltötte be, aki 1920-1946 között dolgozott.  Tarpay doktor fogat is húzott, szülést vezetett, sőt a háborúban szükségből még nagy szakértelmet igénylő sebészeti beavatkozást is végzett.

1956-ig a községnek csak egy orvosi körzete volt, ahol a háború után rövid ideig dr. Vén Ferenc , valamint dr. Sarlós Mihály (1946-1948) dolgozott, majd utánuk az állást 1948-1971 között dr. Oswald Emma töltötte be, Tarpay doktor úr után ő költözött be családjával az orvosi szolgálati lakásba.

1957 elején megjelent a tanácsházán dr. Máriaházi (Miereisz) János solymári születésű orvos, aki már a nyugdíj korhatár felé járt. Előadta, hogy öreg korára szeretne feleségével visszatérni Solymárra, és itt praktizálni, körzeti orvosi állást vállalna. Abban az időben szabadult fel a József Attila u. 41. számú, állami tulajdonú lakóépület. A Pest megyei Tanács megadta a második körzeti orvosi állást a szükséges pénzügyi fedezettel együtt, tatarozták az eredetileg is lakás célját szolgáló 2 szoba, konyha és kamrás épületrészt szolgálati lakás céljára, míg az épület szemben levő oldalán kialakítottak egy orvosi rendelő és váró helyiséget, amit megfelelően be is rendeztek.

Dr. Máriaházi János 1957-1966 között dolgozott Solymáron.

(Az ötvenes évek végéig a fekvő betegek orvosi ellátása Solymár községben nem volt irigylésre méltó. Az egyedüli körzeti orvosnak, Dr. Oswald Emmának nem volt gépkocsija, a betegekhez csak gyalog tudott kimenni. A távolabb lakókat, valamint a kültelken élőket, szükség esetén csak akkor tudta felkeresni, ha a községi tanács fogatot biztosított a részére. Ha valamilyen ügyben az orvosnak sürgősen ki kellett mennie a beteg lakására, akkor először a tanácstól kellett kérnie egy lovas kocsi kirendelését, hiszen 2-3 személygépkocsinál több nem volt a községben.

Ugyanez volt Dr. Máriaházi Jánosnál is, aki szintén nem rendelkezett gépkocsival. Ez a helyzet csak 1966-ban változott meg, dr. Inczédy Zsuzsa már saját gépkocsival járt, és szükség esetén a betegeket a lakásukon tudta felkeresni, illetve ettől fogva már minden orvosnak volt saját autója.)

A József Attila utcai orvosi rendelő 1966-ig működött, ekkor építették át a Templom tér sarkán lévő orvosi rendelőt, abban már a második orvosnak is volt helye, így a József utcai kis rendelő megszűnt. Dr. Máriaházi János ekkor ment nyugdíjba, Őt dr. Inczédy Zsuzsanna követte. Inczédy doktornő már nem kért szolgálati lakást, mivel korábban férjével Solymáron saját lakást vettek.

1971-ben, miután Oswald doktornő nyugdíjba ment és saját lakásába költözött,  lehetőség adódott az addigi orvosi rendelő-orvoslakás átépítésére, a Rákóczi utcai épület megüresedésekor megfelelő beruházási hitelt kért a Tanács testület az épület lebontására, és megfelelő méretű korszerű rendelő építésére. Sajnos a beruházások visszafogása miatt csak felújítási keretet kaptak, tetőt cseréltek, a falakat részlegesen felújították, illetve cserélték és két munkahelyes orvosi rendelőt alakítottak ki. A következő évben még 3 helyiséggel bővült a rendelő, egy fogorvosi, egy gyermekorvosi és egy harmadik körzetnek alkalmas rendelőt is elhelyeztek az épületben. Az 1990-es évek elején a meglévő épülethez új szárnyat építettek, ebben kapott helyet a két gyermekorvos, és az emeleti részben a védőnők, illetve a gyermekorvosi tanácsadás.

Oswald doktornőt 1971-1981 között dr. Antal Tibor követte, aki Budapesten lakott, telefonja és autója is volt, és nem kérte a szolgálati lakást sem.

1981-ben Antal doktor úrnak felajánlották Máriaremete körzeti orvosi állását, ekkor került a helyére dr. Taller János, aki 1981-2012 között volt Solymár 1. számú körzetének orvosa. Korábban 1962-64 között a Székesfehérvári Kórház Belgyógyászatán volt orvos, majd kinevezték Lajoskomáromba körzeti orvosnak, itt 1981-ig dolgozott. Az orvosi munka mellett dr. Taller János Solymáron 1994-2002. között önkormányzati képviselőként is tevékenykedett, 1998-2002-ben Ő volt az egészségügyi bizottság elnöke. 50 év orvosi munka után 2012-ben adta át praxisát dr. Virág Zsoltnak.

1992-ben a bővülő lakosság-létszám miatt szükségessé vált egy újabb, 3. körzet – új nevén orvosi praxis – létrehozása is. Az új körzetbe dr. Szabó Évát nevezték ki, Ő 1975-től a PEMÜ üzemorvosaként dolgozott Solymáron, 1992-től főállásban körzeti – illetve új nevén háziorvos, emellett üzemorvosi feladatokat is ellát.

1996-ban egy társadalombiztosítási rendelet értelmében 4. háziorvosi praxis is indult Solymáron, ezt dr. Taller Gabriella kapta meg, aki korábban 10 évig fül-orr-gégészként dolgozott kórházban, így a fül-orr-gégészeti szakrendelést is Ő látja el.

2003-ban Inczédy doktornő nyugdíjba ment, a praxisát dr. Nagy János vette át, aki 2009-2011-ben Írországban dolgozott, ezalatt dr. Árki Ildikó helyettesítette. Amióta Nagy doktor úr hazatért, ketten együtt látták el a 2. praxis betegeit. Később Árki doktornő helyét dr. Bartus Beáta vette át. 2016-tól dr. Nagy János ismét egyedül látta el a praxisát. 

2018. július 1-től dr. Nagy János utódaként dr. Wirtz Ferenc vette át a 2. számú praxist.

Az orvosi rendelő a dinamikusan növekvő Solymár számára egyre kevésbé elegendő, a korábbi kb. 3100 fős lakosság helyett 2018-ban kb. 11000 fő lakik nagyközségünkben, a létszám az elmúlt 20 évben nőtt ilyen nagyra. Ezt a növekedést a rendelő nem tudta követni, így jelenleg már nagyon szűkös körülmények között folyik a betegellátás. 1998. óta 3 szakrendelés is működik a rendelőben, ezek: fül-orr-gégészet, reumatológia és szemészet, valamint fizikoterápia is üzemel 1994. óta. 2021-ben tavasszal megszűnt a szemészeti és ősszel a fül-orr-gégészeti szakrendelés is, 2022-ben már csak a reumatológia és a fizioterápia működik. 2015. óta vérvételre is lehetőség nyílt, heti 2 alkalommal vesz helyben vért egy kolléganő, a vizsgálatot a Szent János Kórház Laboratóriuma végzi.

Reméljük, hogy sikerül valami megoldást találni a közeljövőben bővítésre vagy új rendelő létrehozására, hiszen a jelenlegi rendelő egyes részei már kb. 100 éve állnak!

2017-ben az orvosi rendelő kívülről új szigetelést, új külső nyílászárókat, és a felújított tetőszerkezetre napelemeket kapott. Sajnos nem bővült, és belülről nem változott a rendelő állapota.

Gyermekorvosi ellátás

Az első gyermekorvos dr. Kemenessy Miklós (Sándor?)  volt 1973-1976 között, számára a PEMŰ (ezzel támogatva a Tanácsot) alakította át a rendelő melletti sarki garázs-raktár épületet szolgálati lakássá. Kemenessy doktor úr 1976-ban külföldre távozott, őt 1976-1981 között dr. Kertay Tamásné dr. Mayer Erzsébet gyermekorvos követte, Solymár mellett Nagykovácsi gyermekeit is ellátta, akkor ott még nem volt gyermekorvos. A doktornő otthonában élénk társasági élet folyt, bridzs- és sakk-kört hozott létre. 1981-ben Mayer doktornő Budapestre költözött, ekkor a Tanács a gyermekorvosi szolgálati lakást is megszüntette, helyén gyógyszertárat létesítettek, jelenleg is ez a gyógyszertár a rendelő mellett.

Dr. Borovszky Éva 1981-2006 között volt Solymár gyermekorvosa. Az orvosi munka mellett a rendszerváltás után bekapcsolódott a helyi politikába, több választáson is elindult, 1990-1994, majd 1998-2006 között képviselő volt, 2002-2006 között a szociális és egészségügyi bizottság tagjaként is dolgozott. Részt vett a jelenleg is működő „Ezüstkor” intézményének létrehozásában. 2006-ban Borovszky doktornő nyugdíjba ment, a praxisát dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna vette át, aki jelenleg is Solymáron dolgozik.

1988-ban 2. gyermekkörzet is létesült, ekkor került Solymárra dr. Dávid Zoltán, aki jelenleg is itt dolgozik, az akadémiai orvosláson kívül gyógynövényekkel való gyógyítást, hagyományos kínai orvoslást, biofizikai gyógymódokat és homeopátiát is tanult és alkalmaz.

Sürgősségi ellátás

1995-ig az orvosok váltva ügyeltek hétköznap éjszaka és hétvégén is, Nagykovácsi orvosával együtt látták el Solymár és Nagykovácsi betegeit is. A 90-es évek elején épült fel Pilisvörösváron az új mentőállomás, és itt megszervezték a központi orvosi ügyeletet is, 1995-től munkaidőn túl (hétköznap este héttől reggel hétig, hét végén péntek este 7-től hétfő reggel 7-ig) itt található orvos, aki szükség szerint a mentőállomáson, vagy a beteg lakásán látja el a rászorulókat. A mentőállomáson egy rohamkocsi és egy betegszállító mentő is rendelkezésre áll a nap 24 órájában, a mentőszolgálat központi irányításával.

Fogorvosok

Az ötvenes évek végéig fogorvosi ellátás nem volt Solymáron, a fogászati kezelés a fájós fog kihúzásából állt, ezt a körorvos végezte el. Az ötvenes években került félállásba Solymárra dr. Kettinger Tibor, aki a Stomatológiai Intézet vezető orvosa volt. A hatvanas években költözött Solymárra dr. Bajzi Irma, aki györgyligeti lakásában magán-fogorvosi rendelőt nyitott. 1972-ben a végrehajtó bizottság kiharcolt egy fogorvosi főállást, ezt akkor dr. Simig András kapta meg, a rendszerváltásig dolgozott Solymáron. A 70-es évek elején az akkor már 3000 embert foglalkoztató PEMŰ a gyár területén külön fogorvosi rendelőt is létesített, akkortól Bajzi doktornő ott látta el a fogászati betegeket. Dr. Tamás Hilda 1986 óta praktizál Solymáron fogorvosként, jelenleg Ő a két TB által finanszírozott praxisból az egyik ellátója, jelenleg saját rendelőjében dolgozik, valamint Ő látja el az iskolafogászatot is, Bajzi doktornő pedig a másik TB praxisé, napjainkban Ő is ismét saját rendelőjében dolgozik, mivel idő közben a PEMŰ megszüntette a fogorvosi rendelőt. Dr. Csekeő Marianne 1988-ban kezdett Solymáron fogorvosként és iskolafogászként dolgozni, kezdetben a Templom téri orvosi rendelőben gyógyított, majd a 90-es évek közepén saját otthoni fogászati rendelőjébe költözött.

Körorvosok-háziorvosok

 • 1878-1905 – dr. Szennyes Kálmán (Pesthidegkút-Solymár)
 • 1905-1920 – dr. Tóth Jenő (Pesthidegkút-Solymár)
 • az első solymári telephelyű körorvos dr. Tarpay Nagy Miklós
 • 1920-1946 – dr. Tarpay Nagy Miklós (1. körzet)
 • 1946           – dr. Vén Ferenc (1. körzet)
 • 1946-1948 – dr. Sarlós Mihály (1. körzet)
 • 1948-1971 – dr. Oswald Emma (1. körzet)
 • 1957-1966 – dr. Máriaházi János (2. körzet)
 • 1966-2003 – dr. Inczédy Zsuzsanna (2. körzet)
 • 1971-1981 – dr. Antal Tibor (1. körzet)
 • 1981-2012 – dr. Taller János (1. körzet)
 • 1992-jelenleg is – dr. Szabó Éva (3. körzet)
 • 1996-2023 – dr. Taller Gabriella (4. körzet)
 • 2003-2018 – dr. Nagy János (2. körzet)
 • 2009-2014  - dr. Árki Ildikó dr. Nagy Jánossal megosztva (2. körzet)
 • 2014-2016 - dr. Bartus Beáta dr. Nagy Jánossal megosztva (2. körzet)
 • 2012-jelenleg is – dr. Virág Zsolt (1. körzet)
 • 2018-2023 - dr. Wirtz Ferenc (2. körzet)
 • 2023- jelenleg is - dr. Gyöngyösi Ildikó (2. körzet)
 • 2023- jelenleg is - dr. Homicskó Krisztina

Gyermekorvosok:

 • 1973-1976 – dr. Kemenessy Miklós (Sándor?)
 • 1976-1981 – dr. Kertay Tamásné dr. Mayer Erzsébet
 • 1981-2006 – dr. Borovszky Éva (1. gyermekkörzet)
 • 1988-jelenleg is – dr. Dávid Zoltán (2. gyermekkörzet)
 • 2006-jelenleg is – dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna (1. gyermekkörzet)