Mi a teendő a TAJ kártya adatok módosulása esetén?

A TAJ kártyán a tulajdonos családi- és utóneve, születési ideje, társadalombiztosítási azonosító jele, a kiállító szerv bélyegzőjének lenyomata, a kiállítás dátuma, valamint a kiállító személy aláírása szerepel.

A TAJ-kártya önmagában nem elegendő az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bizonyítására, azon kívül egyéb, személyazonosításra alkalmas okirat (pl. személyazonosító igazolvány) felmutatása is szükséges. Ebből kifolyólag fontos, hogy a TAJ-kártyán szereplő személyazonosító adatok összhangban legyenek a többi személyazonosításra alkalmas okiraton feltüntetett adatokkal. Azok változása esetén új TAJ-kártya kiállításáról kell gondoskodni.

Amennyiben a TAJ tulajdonosának családi- vagy utóneve megváltozik, a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál – Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál –igénylőlapon kell a kártya adatmódosítását kérni. Ez alapján állítják ki az új hatósági igazolványt és átadják, illetve megküldik a kérelmező részére.

 

Személyi adat módosítás, adat pontosítás céljából igényelt TAJ kártya kiállítása ingyenes.

Adat módosulása esetén a TAJ kártya igényléséhez szükséges dokumentumokat kell benyújtani a járási hivatalhoz.

FORRÁS: NEAK