TAJ kártya - mit jelent?

Az egészségbiztosítási ellátások igénybevétele során egy sajátos azonosító számot, az ún. társadalombiztosítási azonosító jelet (közismertebb nevén TAJ) alkalmazzuk. A TAJ az egészségügyi, szociális, egészség- és nyugdíjbiztosítási rendszerekben – a személyi adatok védelme érdekében bevezetett – személyt azonosító kód. 

A TAJ-t elsődlegesen egy kártya formátumú hatósági igazolvány (továbbiakban: TAJ kártya) igazolja, amelyet a Magyarországon született, Magyarországon élő – magyar lakcímmel rendelkező - magyar állampolgár a születésekor kap, más jogosultaknak pedig igényelni kell. A megállapodáson alapuló jogosultság esetén a sürgősségi ellátásra való jogosultság bizonyítására külön igazolás szolgál, a TAJ kártya csak 24 havi járulék megfizetését követően állítható ki.

Az új típusú – 2016. január hó 1-jét követően kiállított – személyi igazolvány (ún. e-kártya) is alkalmas a TAJ igazolására, ha a TAJ-t tárolja, amely így a személyazonosságot és a TAJ-t is igazolja. Az e-kártya (személyi igazolvány) a kiállított TAJ kártya érvényességét nem érinti, ezért kérjük továbbra is őrizze meg TAJ kártyáját!

Javasoljuk, hogy a TAJ-kártyát akkor is vigye magával, amennyiben a TAJ-t tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvánnyal (e-kártya) rendelkezik, mert annak TAJ igazolására való felhasználhatósága az egyes intézményeknél rendelkezésére álló technikai feltételektől függ.

A TAJ-t igazoló kártyák kizárólag a TAJ-t, mint azonosítót igazolják, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot az egészségügyi szolgáltató a jogviszony-ellenőrzés során, elektronikus úton ellenőrzi.

FORRÁS: NEAK