Mennyibe kerül a TAJ kártya?

 • ingyenes: 
  • az első TAJ kártya kiállítása az azzal nem rendelkező személyek számára,
  • név és adatváltozás miatt, valamint
  • az okmány eltulajdonítása miatti kiadás ingyenes.
 • 3.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni 
Ha az újabb TAJ-kártya kiállítására azért van szükség, mert a korábbi kártya elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott, akkor az újabb TAJ kártya kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege 3.000.- forint. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy illetékbélyeggel nem fizethető meg az igazgatási szolgáltatási díj.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az alábbi módokon történhet: 

 • az eljáró járási hivatal számlájára történő átutalással, (Kérjük, hogy átutalás esetén a számlaszámokról érdeklődjön az ügyben eljáró járási hivatalnál!) 
 • vagy a járási hivatal által rendelkezésre bocsátott készpénz átutalási megbízás (sárga csekk) útján, 
 • személyes igénylés esetén – ahol ez a lehetőség rendelkezésre áll – a díjat járási hivatal házipénztárába is be lehet fizetni. 

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a TAJ kártya kérelem benyújtásakor – az okmány kiállítását megelőzően – igazolni kell.

Mentesítés méltányosságból az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól 

 

Az a természetes személy, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az igazgatási szolgáltatási díjat nem képes viselni, a TAJ kártya-kérelem benyújtása szerinti járási (kerületi) hivatalánál költségmentességet kérelmezhet.

FORRÁS: NEAK